നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Featured Items You can Trust

N/A

Appalam

0 Reviews

Karalam , Thrissur

80.00

അരി

0 Reviews

Pavaratty , Thrissur

300.00

Medinilla mariyantha

0 Reviews

Dharmadam , Kannur

₹45.00

Organic Banana

0 Reviews

, Eranakulam

₹80.00

Jayva rice

0 Reviews

Cherpulassery , Palakkad

1.00

PANJAGAVYM

0 Reviews

Cherpulassery , Palakkad

₹1.00

നാടൻ നെയ്യ്

0 Reviews

Cherpulassery , Palakkad

₹800.00

ബീഫ് അച്ചാർ

0 Reviews

Thiruvarppu , Kottayam

₹400.00

കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ

0 Reviews

Thiruvarppu , Kottayam


Contact Information

Karumura[@]bigmints.com
Karumura on Facebook
+91 - 702 53 77 289

Want to sell something?

Karumura is a free platform to enable farmers to sell anything related to their farms.

Publish your ad

Need help? Please whatsapp us on +91 - 702 53 77 289

Download Our App

Android app on Google Play
© 2017 - Karumura.com. All rights reserved.